Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018

De Friese mienskip zelf. Die was volgens de Europese jury dé reden om Leeuwarden- Fryslân uit te roepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De unieke betrokkenheid van Friezen bij hun naaste omgeving, familie, buren, verenigingen, korpsen of koren, maakte tot ver in Europa grote indruk.

Vooral om de bijzondere kracht van de mienskip werd het plan van Leeuwarden-Fryslân beloond met de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. En dus is het nu alle hens aan dek. Want alleen als vanaf nu de hele Friese mienskip mee doet, wordt 2018 een succes.

In de plannen voor 2018 is plaats voor iedereen in Fryslân. Van Dokkum tot Sneek. Van Drachten tot Harlingen. Maar ook voor mensen in de rest van Nederland en daarbuiten. Iepen mienskip dus. Tot ver in Europa.

Voor iedereen met zijn of haar unieke talenten. Wie mee wil doen krijgt daartoe de kans. Stadsbewoners, plattelanders, nieuwkomers, arm en rijk. Dwars door alle generaties heen.

Met cultuur als middel wil Leeuwarden-Fryslân 2018 de wereld om ons heen blijvend mooier maken.Zodat steden en dorpen in de hele provincie stappen vooruit kunnen zetten, die ook na 2018 nog merkbaar zullen zijn. Daarbij staan de Friezen zelf en hun directe omgeving centraal. Want, meer bijzondere evenementen, meer toeristen, meer banen.

Duizenden kinderen doen mee en krijgen zo betere kansen in de toekomst. Maar hoe werkt het? Dat staat op deze website. Hier kan iedereen dagelijks volgen hoe het gaat met de projecten van 2018 en de manier waarop de mienskip in Fryslân gaat zorgen voor een nog mooiere toekomst voor iedereen.

Projecten

Zoek project op thema

Klik hier

Zoek project op kaart

Klik hier

Deelnemen

Doe mee!

Klik hier