Stakeholders

Stakeholders

Onze stakeholders zijn de Gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en de producenten die het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 produceren. De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân werken nauw samen aan een krachtig programma voor de lange termijn, met 2025 als voorlopig eind- punt. Dit programma heet: de samenwerkingsagenda gemeente Leeuwarden-provincie Fryslân 2013-2025.

De samenwerking onderstreept dat de gemeente en de provincie zich er voor inzetten om van Leeuwarden-Fryslân 2018 een succes te maken.

Enerzijds betekent dit dat alle inhoudelijke terreinen waarop deze beide overheden samenwerken zodanig worden aangepast dat ze meehelpen om de doelstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018 te bereiken. Leeuwarden-Fryslân 2018 is daarmee voor de overheden ook een manier om de eigen beleidsagenda scherper te krijgen.

Anderzijds betekent dit ook dat de overheden zich dienstverlenend opstellen, door kennis van verkeer en vervoer en veiligheid in te zetten, middelen voor regiomarketing beschikbaar te stellen en recreatie en toerisme waar mogelijk in te zetten ten dienste van een succesvol 2018.