Iepen Mienskip

Team 2018 is een kleine, flexibele werkorganisatie die voortkomt uit de Leeuwarder en de Friese mienskip. Het doel is om dienstbaar te zijn aan de makers van alle bedachte en nog te bedenken projecten die Leeuwarden maken tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het idee van de iepen mienskip is leidend in het programma, maar ook in de organisatie. We willen zo toegankelijk en open mogelijk zijn. Dat is ook onvermijdelijk, want de projecten worden uitgevoerd door een klein leger vrijwilligers, professionals, partners uit de regio uit Nederland en uit Europa en inwoners van Fryslân en Leeuwarden en daarbuiten.

De kracht van het hele project, van eerste idee tot de laatste uitvoering, is dat het van onderop komt, en niet van bovenaf wordt opgelegd.

Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 gewonnen op basis van een zogeheten 'bidbook', het plan waarin onze ideeën zijn gepresenteerd. Dit aanvalsplan is leidend voor wat wij doen en laten.Het is immers ons contract met de inwoners van Leeuwarden en Fryslân, de overheden en de Europese Commissie die de titel heeft toegekend. Het waarmaken van de ideeën uit het bidbook is voor iedereen een nieuwe reis.

We gaan iets doen dat we nog nooit eerder op deze schaal en op dit niveau hebben gedaan. De ene uitdaging na de andere. Hoe maken we een evenement duurzaam? Hoe kunnen we leren van andere Europese gezelschappen en instellingen? Hoe laten we kinderen uit achterstandswijken samenwerken met wereldberoemde kunstenaars?

Omdat we niet alles zelf kunnen, worden de projecten ondersteund door een groot aantal partners, zoals bedrijven, scholen,
media, overheden en musea en festival- organisaties. We hebben een manier van werken gekozen die het mogelijk maakt om de kwaliteit, de kosten en het resultaat te bewaken. Daarbij staat het eindresultaat centraal. Het overkoepelende project wordt bewaakt door een onafhankelijke Raad van Toezicht, en de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân kijken uiteraard ook mee.