Nieuws

​Feel The Night | Voor het echte nachtleven

Delen

​Feel The Night | Voor het echte nachtleven

LEEUWARDEN – Ze heeft het druk. ,,Meer wel leuk druk", vindt ze zelf. Nynke-Rixt Jukema is architect en projectleider van Feel the Night, één van de projecten uit het bidbook.

Jukema, die met haar ontwerp voor het atelier in het Fries Museum de Vredeman de Vries Prijs won (2013), is liefhebber van het donker. Iemand die bij voorkeur in haar tuintje in Mantgum naar boven kijkt. Want er is zoveel te zien…

Vuurtorens

Een persoonlijke fascinatie voor de astronomie was aanleiding om het project aan te melden in het eerste bidbook. Dat gebeurde in 2012 en Feel the Night heette toen The Power of the Night. ,,Sommigen lachten me uit. Zo'n klein programmaatje. Wat had dat nou in het bidbook van culturele hoofdstad te zoeken?"

Maar Jukema, gedreven in alles wat ze doet, zette door. ,,Want de meeste reacties waren namelijk wél positief. Inderdaad, stelden mensen om me heen, vroeger kon je vanaf hier gemakkelijk de vuurtorens van de Waddeneilanden zien. En onze Melkweg, ook al heel lang niet meer gezien. Dat soort verhalen hoorde ik."

Feel the Night is de verzamelnaam voor tal van evenementen en activiteiten; met name in en rond de Alde Feanen en het Waddengebied. Dorpen als Wergea, Aldeboarn, Aldegea (S.) en Earnewâld worden aangeduid als Tsjustermienskippen. Het zijn plekken waar de duisternis regeert en die nog grotendeels bedekt worden door een heldere hemel.

Lichtvervuiling

,,Feel the Night", vertelt Jukema, ,,belichaamt de schoonheid van de nacht en bevordert de kennis van de astronomie." Samen met inmiddels een kern van ongeveer vijftien collega's trekt Jukema de kar. Het project is al goed onderweg. Er zijn wandelingen bij nacht ('nachtkuiers'), er worden nachttuinen aangelegd en op scholen wordt verteld over de gevolgen van lichtvervuiling.

Lichtvervuiling? Jazeker. Ook in Friesland is sprake van dit fenomeen. Jukema: ,,Vooral in en rond Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen is de nacht de nacht niet meer. In onze provincie valt het heus mee, maar hoeveel kinderen weten nog iets over het universum? Daar wil Feel the Night wat aan doen. Het gaat er om dat we vooral kennis delen. Dat doen we ook in gesprekken met de dorpsbewoners."

Stilste plek van het land

Dat Feel the Night zich manifesteert in met name de Alde Feanen is geen toeval. Het is het stilste plekje van Nederland en grenst precies aan de meest lichtvervuilde steden in Fryslân: Drachten, Leeuwarden en Heerenveen. Het project is geslaagd wanneer het Waddengebied en de Alde Feanen het predicaat Dark Sky Park (of Community) krijgen en zo hun plaats op de wereldwijde DarkSky-map veroveren. ,,En dat kinderen van hier en uit de randstand, die ons bezoeken, ook eens een vallende ster zien. Dat we op veel meer plaatsen dan nu in het volle licht van de maan een boek kunnen lezen."

Feel the Night hoopt dat de bewustwording toeneemt: in de genoemde plaatsen en daarna – als een olievlek – in andere plaatsen. Dat donkerte niet louter wordt beschouwd als iets wat ons gevoel van veiligheid tart. Dat de gemeentes een serieus lichtbeleid invoeren zodat er heel veel energie en geld wordt bespaard. Dat vaker dan nu het lichtknopje op uit gaat…

Meer op www.feelthenight.eu.