Nieuws

Programmanieuws | ​Meertalige aankondiging van geboorte OBE

Foto Wietze Landman.

Delen

Programmanieuws | ​Meertalige aankondiging van geboorte OBE

OBE, zo gaat de Taalekspo op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden heten. De naam verwijst naar de bekendste dichter van Fryslân, Obe Postma. Bouwbedrijf Lont wordt verantwoordelijk voor de bouw van het taalbelevingscentrum. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte dit vandaag bekend in de Oldehove, tijdens een meertalige aftrap van het LF2018-project Lân fan taal.

Tijdens de bijeenkomst werd als ‘startrede’ van Lân fan taal een speciaal door Maarten van der Graaff geschreven gedicht voorgedragen. Van der Graaff nam zelf de Nederlandse versie ter hand, de achtjarige Iwan Hut (zoon van dichter Arjan Hut) droeg het gedicht in het Fries voor.

Interactief bezoekerscentrum

De bouw van OBE, een ontwerp van Powerhouse Company, begint in mei. Eind 2017 vinden er al de eerste activiteiten plaats. OBE bevat in 2018 niet alleen een interactief bezoekerscentrum, maar ook een kunstinstallatie van Tim Etchells. Aan de buitenkant komt een permanente tribune die tijdens festivals en evenementen gebruikt kan worden. Het gebouw blijft na 2018 in gebruik als taalbelevingscentrum.

,,Wy steane oan it begjin fan in unyk taalfeest”, lichtte gedeputeerde Sietske Poepjes toe. ,,It jier 2018 is net folslein sûnder de meartaligens dy’t ús sa bysûnder makket. Taal yn al syn fasetten wurdt útljochte, foar bern oant de âlderein en foar wittenskippers oant de rekreänt. Lân fan Taal is der foar elkenien, ek nei 2018”.

Siart Smit, programmadirecteur Lân fan taal: ,,Wy woenen by dizze oankundiging fan it begjin fan de bou fan Lân fan taal daliks dúdlik meitsje dat taal om it belibjen giet. Dêrom in mearfâld oan talen yn byld, lûd en live. Yn de oanrin nei 2018 sille wy hieltiten faker sichtber wêze as Lân fan taal en nûgje mei klam elkenien út om mei te dwaan”.

Lân fan taal

Lân fan taal maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt aangevoerd door de provincie zelf. Het programma viert de taal in al haar facetten. Bij alle activiteiten, voorstellingen, exposities en installaties staat meertaligheid voorop, met het Fries als paradepaardje.

Lân fan taal is een samenwerking van Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, gemeente Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar en Tryater.

Meer informatie is te vinden op de website van Lân fan taal: www.lanfantaal.frl.