Nieuws

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Vijf Friese plannenmakers kregen een bonus van 2.018 euro. (Alle foto's zijn gemaakt door Wietze Landman)

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Tamara Schoppert maakt een selfie met het panel.

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Drukte tijdens de fondsenmarkt.

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Lieven Bertels beantwoordt een vraag van Marijke Roskam.

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Fondsen en projecten treffen elkaar in de foyer van De Harmonie.

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

Anke Lodder (links) vertelt over het project Water Connecting.

Delen

​Ruim 600 bezoekers Mienskipsbijeenkomst LF2018

De grote publieksavond van Leeuwarden-Fryslân 2018 is dinsdag 18 april door meer dan zeshonderd mensen bezocht. De Mienskipsbijeenkomst vond plaats in de Leeuwarder stadsschouwburg De Harmonie. In de grote zaal van de Harmonie vertelde een panel over een groot aantal projecten, waarna in de foyer inhoudelijke tafelgesprekken werden gevoerd.

De Mienskipsbijeenkomst werd voorafgegaan door een fondensmarkt. In de foyer van de schouwburg presenteerden meer dan 120 projecten van LF2018 zich aan vertegenwoordigers van zo’n 40 fondsen.

'Mis het niet!'

Het tipje van de sluier, zoals de avond in veel media was aangekondigd, toonde het publiek onder meer een video van Royal de Luxe: de reuzen van het Franse theatergezelschap bezoeken Leeuwarden op 17, 18 en 19 augustus 2018. ,,Mis dit niet”, benadrukte artistiek directeur Lieven Bertels. Miljoenen mensen wereldwijd waren al getuige van dit prachtige verhaal, maar in Nederland waren de reuzen niet eerder te zien.

Actrice Tamara Schoppert vertelde over Under de Toer, het project met 31 Friese kerken in de hoofdrol. Op het grote scherm werden doorlopend projectfoto’s vertoond. Inhoudelijk werden tal van mienskipsinitiatieven en projecten uit het kernprogramma uitgelegd. Streekwurk reikte vijf keer een bonus van 2.018 euro uit aan Friese plannenmakers.

Hoe ziet Friesland er in 2030 uit?

Het panel met programmamaker Sjoerd Bootsma, Lieven Bertels, cultuurwethouder Sjoerd Feitsma en gedeputeerde Sietske Poepjes beantwoordde vragen van presentatrice Marijke Roskam en ging uitgebreid in op het verhaal dat LF2018 wil vertellen. ,,Dit is het moment om iedereen te betrekken in onze dromen en gesprekken over hoe Friesland er in 2030 uitziet”, zei Bootsma. ,,In al onze projecten zetten we daarom kunstenaars in die meedenken over de toekomst van onze provincie.”

Tijdens het tweede deel van de avond stonden de open-tafelgesprekken centraal. Medewerkers van LF2018 beantwoordden vragen en gingen soms in discussie met deelnemers aan de Mienskipsbijeenkomst.

2018-café

De volgende publieksbijeenkomst met LF2018 is op donderdag 18 mei. Dan is in de Blokhuispoort het eerste 2018-café dat vanaf dan op iedere derde donderdag van de maand gehouden wordt. Informatie hierover kunt u binnenkort vinden op 2018.nl.