Nieuws

Vacature | Vrijwilligerscoördinator LF2018

Delen

Vacature | Vrijwilligerscoördinator LF2018

Leeuwarden en Fryslân staan in 2018 in de etalage van Europa. Dan presenteren de stad en provincie zich namens Nederland als de Culturele Hoofdstad van Europa met een uniek cultureel programma. Het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 zal bestaan uit een groot aantal bijzondere evenementen en projecten die tijdens en in aanloop naar 2018 vorm wordt gegeven.

Het culturele programma in 2018 (en de ontwikkeling daarvan richting 2018) is in de ogen van Leeuwarden-Fryslân 2018 een belangrijke katalysator voor verandering (sociaal, economisch, etc). Het zijn van de Culturele Hoofdstad van Europa gaat niet alleen om het culturele programma, het feest in 2018, maar gaat erom hoe dat jaar bijdraagt aan een betere, mooiere samenleving in 2020, 2025 of 2030.

Organisatie
Binnen onze organisatie hebben wij een programmateam dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming, realisatie en kwaliteit van het programma 2018.

Voor een succesvol programma, is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. LF2018 werkt samen met de welzijnsorganisatie Wellzo om een succesvolle inzet van vrijwilligers voor elkaar te krijgen. De aansturing van het vrijwilligersprogramma is in handen van een stuurgroep, onder voorzitterschap van één van de directeuren van LF2018. Onder de stuurgroep geeft een manager leiding aan het volledige vrijwilligersprogramma.

De vrijwilligerscoördinator zal worden aangestuurd door de manager. Tegelijkertijd zal de coördinator zeer nauw samenwerken met het programmateam van LF2018, voor de verbinding met alle projecten. De feitelijke aansturing van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de projecten uit het programma van LF2018.

Vrijwilligerscoördinator LF2018

Functie
Namens LF2018 ben je het aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinatoren van alle projecten uit het hoofdprogramma.

Er is een globale inventarisatie gemaakt van de behoefte aan vrijwilligers. Deze inventarisatie moet nu concreet gemaakt worden in overleg met de vrijwilligerscoördinatoren van de projecten.
Hoeveel vrijwilligers zijn nodig voor het project? En welke functies? Waar liggen leemtes? Waar liggen kansen voor dit project of andere projecten?

Je onderhoudt vervolgens contact met de vrijwilligerscoördinatoren m.b.t. het matchen van aanbod (de verschillende vrijwilligers die zich aangemeld hebben) en de vraag (naar vrijwilligers bij projecten). Ook onderhoud je contact met Wellzo m.b.t. het participatie-programma (het inzetten van participanten en maatjes).

Daarnaast geef je input of help je desgewenst bij de uitvoering van het activatieprogramma, nieuwsbrieven, bijeenkomsten etc.

Je dient ook als vrijwilligerscoördinator voor de projecten zoals stichting LF2018 die zelf uitvoert (sluiting, Giant Steps etc.).

Aangezien dit een nieuwe functie is binnen onze organisatie, kunnen de aard en inhoud van werkzaamheden nog wijzigen. Bovenstaande is daarom niet limitatief en zal zich verder ontwikkelen. Hier heb jij natuurlijk een belangrijke rol in.

Profiel
- Ervaring op het gebied van vrijwilligers-coördinatie; intercedent-werkzaamheden bij uitzendbureaus; of een andere vergelijkbare functie

- Ervaring met projecten in de kunst- en cultuursector

- Stressbestendig

- HBO werk- en denkniveau

- Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling)

- Overtuigingskracht

- Empatisch vermogen

- Scherp kunnen prioriteren

- Oog voor detail

- Grote taakverantwoordelijkheid

- Zelfstandig kunnen werken

- Bij voorkeur woonachtig in Fryslân

- Bij voorkeur iemand die de Friese taal machtig is

- Bij voorkeur iemand die al bekend is met Culturele Hoofdstad van Europa


Arbeidsvoorwaarden
- Fulltime aanstelling (1 fte)

- Zo snel mogelijk beginnen

- Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring van de kandidaat

- Contract tot en met 31 december 2018, bij een positieve evaluatie na 6 maanden

- Een telefoon, iPad en laptop worden ter beschikking gesteld

Solliciteren
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk donderdag 29 juni 17.00 uur per e-mail gestuurd worden naar Suzanne Peeters (suzannepeeters@2018.nl) onder vermelding van ‘vacature vrijwilligerscoördinator LF2018’ en je naam. We verzoeken je om de sollicitatiebrief en het curriculum vitae in Word of PDF als bijlagen mee te sturen. Sollicitaties per brief worden niet in behandeling genomen.


Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op woensdag 5 juli 2017. Wij streven naar een spoedige indiensttreding.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.