Organisatie

Organisatie

De iepen mienskip is leidend in het programma, maar ook in onze organisatie. Team 2018 is een kleine, flexibele werkorganisatie die voortkomt uit deze Friese mienskip. Het doel is om dienstbaar te zijn aan de makers van alle bedachte en nog te bedenken projecten die Leeuwarden-Fryslân maken tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De kracht van dit project, van het eerste idee tot de laatste uitvoering, is dat het van onderop komt. Dat het wordt gevoed door de gemeenschap die wij Friesland noemen.


We zijn daarin zo toegankelijk en open mogelijk. Dat is ook onvermijdelijk, want de projecten worden uitgevoerd door een klein leger vrijwilligers, professionals, partners uit de regio uit Nederland en uit Europa en inwoners van Fryslân en Leeuwarden en daarbuiten.

Bidbook
Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 gewonnen op basis van een zogeheten 'bidbook', het plan waarin onze ideeën zijn gepresenteerd. Het is ons contract met de inwoners van Leeuwarden en Fryslân, de overheden en de Europese Commissie die de titel heeft toegekend. Het waarmaken van de ideeën uit het bidbook is voor iedereen een nieuwe reis. Dit aanvalsplan is daarom leidend voor wat wij doen en laten.

Eerste keer
We gaan iets doen dat we nog nooit eerder op deze schaal en op dit niveau hebben gedaan. We komen de ene uitdaging na de andere tegen. Hoe maken we een evenement duurzaam? Hoe kunnen we leren van andere Europese gezelschappen en instellingen? Hoe laten we kinderen uit achterstandswijken samenwerken met wereldberoemde kunstenaars? Het zijn vragen die ons bezighouden en waar we samen met bezoekers, bedrijven, scholen, overheden en organisaties antwoorden op willen vinden.


Team

Claudia Woolgar

Claudia Woolgar stad & platteland

Marije Jansen

Marije Jansen marketing & communicatie

Nicole Venema

Nicole Venema toerisme & hospitality

Lieven Bertels

Lieven Bertels CEO en artistiek leider

John Bonnema

John Bonnema financiën

Hanita van der Schaaf

Hanita van der Schaaf toerisme & hospitality

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof netwerk & innovatie

Jacco de Boer

Jacco de Boer legacy

Meinke Noordam

Meinke Noordam gemeenschap & diversiteit

Rudi Wester

Rudi Wester samenwerking Leeuwarden & Valletta 2018

 Patricia Klomp

Patricia Klomp informatiecentrum

Jelle Burggraaff

Jelle Burggraaff Europese contacten

Suzanne Peeters

Suzanne Peeters secretaresse

Wybren Jorritsma

Wybren Jorritsma samenwerking maatschappelijke partners

Anita van der Werf-de Kruijff

Anita van der Werf-de Kruijff plannen en schrijven

Sylvya Kerklaan

Sylvya Kerklaan club2018 & merchandise

Jan van Erve

Jan van Erve partnership & commercie

Monique Jansma

Monique Jansma medewerker

Sjoerd Bootsma

Sjoerd Bootsma lab leeuwarden

Antsje van der Zee

Antsje van der Zee medewerker

Jort Klarenbeek

Jort Klarenbeek beeldredactie

Radboud Droog

Radboud Droog tekstredactie

Inge Wijninga

Inge Wijninga administratie

Amanda Kok

Amanda Kok informatiekantoor

Jolanda Tubee

Jolanda Tubee secretaresse

Marcel de Jong

Marcel de Jong medewerker

Gerrie Visser

Gerrie Visser medewerker

Jan Heidstra

Jan Heidstra controller

Immie Jonkman

Immie Jonkman royal friesian

Anna-Margreet Bervoets

Anna-Margreet Bervoets club2018

Pers

Radboud Droog

Radboud Droog tekstredactie
radbouddroog@2018.nl
+31 6 31963387